Su arıtımında son söz...+90 252 358 69 60

ÜRÜNLER / REVERSE OSMOS SİSTEMLERİ


Klasik antım sisfemlerin yetersiz kaldığı sularda (Deniz suyu, ilelkenliği yüksek kuyu suyu vs.) uygulanan Ters osmos prensibi çok üstün nitelikli su antımı yapmaktadır. Ters osmos sisteminin çalışma prensibi, cihaz üzerinde bulunan yan geçirgen membranlar sayesindedir. Su yüksek basınç pompası yardımıyla membranlar üzerinde bulunan 5 angslrom büyüklüğündeki gözeneklerden geçerek sallaşiırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Toplam çözünmüş madde oranlan yüksek olan sularda aliernaiifsiz kullanımı olan iers osmos üniteleri, her alanda uygulanabilen profesyonel bir arıiım yöniemidir.

TARZ SAHİBİ BİR İŞ..
Bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımı işimizi her zaman ileri götürecektir. En iyi teknoloiiyi yeni düşünme biçimleriyle birleştirerek daha iyi sistemler, hizmetler ve standartlar geliştirmeye devam edeceğiz.Ters osmoz sistemleri en bilinen ileri arıtma teknoloiilerinin başında gelmektedir. Bu sistemler özel proses sularının hazırlanması, içme suyu eldesinde, besi suyu temininde sıkça kullanılmaktadır. Bunların yanısıra saf su ihtiyacı olan firmalarda deiyonízasyon sistemleriyle birlikte, vazgeçilmez arıtma üniteleri olarakta bilinir. Ters osmoz sistemleri prensip olarak Suyun Yarı geçirgen bir zardan, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama yüksek basınç uygulanarak geçirilmesi esasına dayanmaktadır. Sistem tasarımları yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ters osmoz cihazı kadar sistem öncesi yapılan ön arıtım sistemleridir. Ön . arıtımdan çıkan su kalitesi ne kadar iyi olursa ters osmoz ünitesinden alınan su kaliteside o kadar artar.

Ters ozmos Ünitesi seçimi yapılırken başta kullanılacak ham suyun fiziksel ve kimyasal karakteristiğinin yanı sıra seçilecek membran tipi de önemlidir.Yapılan laboratuar çalışmaları neticesinde Analiz sonuçlarının doğru yorumlanmaması sistemin su kalitesi verimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Membran yıkama periyodlarının ayarlanması, ihtiyaca uygun membran seçimi, sistemin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli ön arıtım grubunun yapılması, gerekli görülürse antiskalant kullanını sistemin verimi etkileyen önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Sistemlerimiz diğer Ters Osmoz Ünitelerindeki karmaşayı ortadan kaldıracak otomasyon panosu ile kolayca kontrol edilebilmektedir. Gün içerisinde belirli periyodlarda cihaz kontrol panosu üzerindeki göstergeler izlenerek personel gereksinimini ortadan kaldıran ünitelerimiz, sorunsuz çalışarak fimıalara işletim kolaylığı sağlamaktadır. Birbirinden farklı kapasite ve modellere sahip sistemlerimizden size uygun taasarımları belirlemek için firmamızla irtibata geçiniz.